Design, návrhy

Tvorbou grafických návrhů se zabývají pověření pracovníci naší firmy, jejichž kreativita je denně cvičena a prověřována množstvím zakázek našich zákazníků. Povinností a nezbytností je stálé studium nejnovějších trendů a technologií. Jedině tak lze zaručit našim zákazníkům to nejkvalitnější uspořádání nábytku s ohledem na užitnou a estetickou hodnotu celku.

3D počítačový model Vám umožní náhled na sestavu ze všech směrů a úhlů, čímž eliminujeme riziko estetických vad sestavy.

Každý návrh je před zadáním do výroby prověřován z hlediska technických a bezpečnostních norem a kontrolně zaměřen na místě budoucí montáže.