Vážení zákazníci,
dovolujeme si upozornit na objížďku díky částečné uzavírce silnice Plavská.
Sledujte prosím dopravní značení. Příjezd ke studiu neomezen.

Design, návrhy

Tvorbou grafických návrhů se zabývají pověření pracovníci naší firmy, jejichž kreativita je denně cvičena a prověřována množstvím zakázek našich zákazníků. Povinností a nezbytností je stálé studium nejnovějších trendů a technologií. Jedině tak lze zaručit našim zákazníkům to nejkvalitnější uspořádání nábytku s ohledem na užitnou a estetickou hodnotu celku.

3D počítačový model Vám umožní náhled na sestavu ze všech směrů a úhlů, čímž eliminujeme riziko estetických vad sestavy.

Každý návrh je před zadáním do výroby prověřován z hlediska technických a bezpečnostních norem a kontrolně zaměřen na místě budoucí montáže.